20190807FB K7121 2500Px
FOR KLUBBER

SKOLELEDERMANUAL

Så let er det at holde en DBU Fodboldskole

FØR FODBOLDSKOLEN

Administration i KlubOffice

Som skoleleder og trænerleder har du adgang til administration af fodboldskolen i KlubOffice

Det er vigtigt, at du sørger for følgende KlubOffice:

 • At afviklingsadressen er korrekt, da det er denne, der oplyses på købers billet.
 • At data på din Trænerleder kommer på plads så hurtigt som mulig. 
 • At jeres leveringsadresse for varer er korrekt. Efter d. 1. juni kan adressen ikke ændres længere.

I KlubOffice kan du også løbende følge salget af billetter til jeres fodboldskole og se, hvilke deltagere der har købt billet, samt skrive ud til alle tilmeldte.

Markedsføring af jeres fodboldskole

Som værtsklub og skoleleder er det vigtigt, at I er med til at markedsføre fodboldskolen, da I har kontakt med de drenge og piger, som aktiviteten er interessant for. 

 • I har modtaget plakater, som I bedes hænge op synlige steder i klubben.
 • I har modtaget flyers, som I bedes uddele til spillere årgang 2004-2012.
 • I bedes orientere de trænere, som træner årgang 2004-2012, om jeres fodboldskoletilbud og sikre, at de mundtligt fortæller om tilbuddet til deres spillere (dette kan evt. kombineres med uddeling af flyers).
 • I vil løbende modtage mediekits, hvor I blot skal indsætte klubnavn og afviklingsuge, inden I sender den ud til jeres lokalpresse og på jeres sociale medier.
Påsætning af trænere og trænerassistenter

Både nye og tidligere trænere og assistenter kan via Mit DBU (mit.dbu.dk) indtaste hvilke fodboldskoler, de ønsker at være træner eller assistent på.

Når du som skoleleder er på afviklingen i KlubOffice, vil der fremgå en liste med trænere og assistenter der har ønsket netop jeres fodboldskole. Det er op til dig og din trænerleder at påsætte trænerne og assistenterne, således at vi i DBU kan se, hvilke trænere I har påsat. Muligheden for at påsætte trænere sker ud fra antallet af solgte billetter, og trænere påsættes til 16 deltagere pr. gruppe. Ved sidste gruppe påsættes der en træner, når der er 8 deltagere i gruppen.

Trænere og assistenter skal være påsat senest 14 dage før afvikling!

Børneattest

En gyldig børneattest er en forudsætning for at være en del af DBU Fodboldskole.

Indhentning af børneattester sker digitalt via politiet. Det betyder rent praktisk, at ALLE (skoleledere, trænerledere, trænere og trænerassistenter) modtager en besked i e-boks. Via Nem-ID skal der herefter gives samtykke til, at DBU må indhente en børneattest.

Trænere fra/der er bosat i udlandet

Det er desværre ikke muligt at bruge trænere, hvis de ikke har et dansk cpr-nummer.
For at blive registreret korrekt i vores system, kræver det nemlig et dansk cpr-nummer. 
Dette bruges til at indhente børneattest, udbetale løn og korrekt registrering i vores interne database.

20190807FB K762 2500X500px

Ugerne før fodboldskolestart

Varemodtagelse
 • Før skolestart modtager du en mail med leveringsplan. Dine varer bliver leveret enten mandag eller tirsdag formiddag/eftermiddag ugen før skolestart.
 • Du skal sørge for modtagelse af diverse varer fra DBU via Blue Water.
 • Sørg for sikker opbevaring af varerne.
 • Tag højde for at varerne fylder en del.
 • Husk at tælle varerne op ved modtagelse, og ikke først når de skal bruges.
 • På følgesedlen kan du se, hvilke varer forsendelsen skal indeholde.
 • Læs følgesedlen grundigt igennem, før du begynder at tælle op. Det antal varer, der står på følgesedlen, er det antal, I er berettiget til, uanset hvad I tidligere har modtaget.
 • Tæl hver enkelt varetype op, og tjek at det stemmer med antallet på følgesedlen.
 • Vær opmærksom på, at nogle af dine trænere måske allerede har fået udleveret en tøjpakke, såfremt de har været træner i en af de foregående uger. I SWUB kan du under ’Rapporter’ se en totalliste, hvor det fremgår hvilke trænere, der eventuelt har modtaget tøjpakker.
 • Manglende trænertasker eller indhold i disse, skal indrapporteres til DBU sammen med øvrige mangler via SWUB.

  Der bliver udelukkende benyttet boldstørrelse 4. Bemærk at du modtager 1 bold pr. deltager samt en gruppebold pr. oprettet gruppe. Derudover modtager du 10 klubbolde, som skal benyttes, hvis der mod forventning skulle være fejl på nogle af de øvrige bolde.

Indberetning af mangler

Vær sikker på at du har talt alt korrekt op, før du gør status over eventuelle mangler. Hvis du efter optælling af materialer mangler noget, skal du indtaste manglerne i SWUB. Jo tidligere du indberetter mangler, jo større er chancen for at varerne, når frem inden fodboldskolen starter.

Sådan indtastes mangler:  

Når du har din fodboldskoles grunddata fremme i SWUB, kan du helt til højre finde fanebladet ”Ekstra”

Du kan indtaste antallet af mangler i kolonnen ud fra artikel og tilføje årsag til bestilling i bemærkning (fx antallet stemte ikke med følgesedlen, ekstra træner, køb af ekstra tøjpakke m.m.).

Vi skal herefter behandle og godkende din bestilling. Jo mere udførlig dine bemærkninger er, jo nemmere er det for os at gennemskue dine mangel-bestillinger.

Når vi har sendt din bestilling til vores lager, vil der fremgå en dato under kolonnen ”Bestilt hos BW”.

20190807FB K746 2500X500px

DAGENE FØR SKOLESTART

Forberedelse

Tjek i klubben, at følgende er OK:

 • at banerne er nyslåede og kridtede.
 • at der er net i målene.

Sørg for, at det organisatoriske er i orden:

 • Fordel arbejdsopgaverne (uddeleger til trænerleder, samt evt. øvrige hjælpere).

Sørg for, at papirarbejdet er i orden:

 • Udarbejd en banefordeling. Lav en kopi til hver af trænerne til uddeling mandag morgen.
 • Lav evt. en oversigt over omklædningsrummene (fordeling drenge/piger, trænere, mfl.). Kopier et passende antal, således at du kan hænge dem op før skolestart. Jo lettere folk kan se, hvor de skal klæde om, jo færre spørgsmål får du.
 • Rediger evt. gruppelisterne i swub. Du vil få besked om gruppelister og inddeling senere.
 • Byt ikke for meget rundt på gruppernes sammensætning. Trænerne får besked om alders- og kønsfordeling i deres påsætningsbekræftelse og forbereder sig naturligvis ud fra disse oplysninger.
 • Tjek at alle deltagere er tilknyttet en gruppe.
 • Tjek at der ikke er grupper med kun én pige. Du kan med fordel sammensætte rene pigegrupper, der dog helst kun skal fordele sig over to årgange, så aldersspændet ikke er for stort.

Du skal have følgende papirer klar til hver træner:

 • Gruppelisten med hold nr. og deltagernavne udskrives fra swub.
 • Banefordelingsplan (især vigtigt på store anlæg).
 • Deltagerdiplomerne gives til trænerne så de kan sørge for at de bliver udfyldt, og er klar til udlevering ved ugens afslutning.
 • Trænerassistentdiplomerne, som skal udleveres ved ugens afslutning.
Mad og drikke til trænere

Værtsklubben er forpligtet til at stå for og selv betale følgende:

 • Mandag: Morgenmad + kaffe & te.
 • Tirsdag-fredag: Kaffe & te.
 • Fredag: En vand i forbindelse med det evaluerende møde.

Andre former for tilbud af mad/drikke til trænerne til enten morgen el. frokost, er en flot gestus, som trænerne helt sikkert vil værdsætte, men det er ikke noget, som klubben er forpligtet til, i henhold til den indgåede samarbejdsaftale.

Frugt til deltagere

Deltagerne skal have minimum 1 stk. frugt hver dag. Økonomien forefindes i deltagerkompensationen.

20190807FB K718 2500X500px

AFVIKLINGSUGEN

Mandag


Kl. 08.00 - 08.45: Kick-off møde med trænere og assistenter.

Byd velkommen + præsentationsrunde. Tjek at alle er mødt (hvis en træner ikke er mødt kontaktes DBU, og du bedes få din trænerleder til at tage sig af gruppen, indtil en anden løsning findes).

Skolelederen skal have besked, hvis der er deltagere, der ikke møder op, så forældrene kan kontaktes.
Giv sammen med trænerlederen en kort information om, hvad der forventes af en træner på fodboldskolen. Både rent fodboldfagligt, og med hensyn til generel opførsel. Få afstemt forventninger og roller mellem trænerleder, trænere og trænerassistenter.

Trænernes mødetid er kl. 08.30 fra tirsdag-fredag. 

Fortæl trænerne om evt. bestillingstider for frokost osv.
Det er skolelederens ansvar at alle har en bold med hjem, når fodboldskolen slutter om fredagen.

Kl. 09.00 - 09.30: Skolestart

Velkomsttale til deltagerne (og deres forældre) samt trænerne.
Gennemgå kort indholdet af fodboldskoleugen.
Gør opmærksom på, at forældrene bedes tjekke deres børns navne og adresser på deltagerlisten, som du kan vælge at hænge op, således at vi sikrer, at navnene stemmer overens med adresserne.

Kl. 09.30 - 10.30: Opsamling

Når grupperne går mod banerne, kan du tage dig af tilbageblevne deltagere, spørgelystne forældre osv.
Såfremt en deltager ikke figurerer på dine lister, men hævder, at betaling har fundet sted, skal du bede vedkommende fremvise den udskrevne billet som en kvittering for betaling. Det er vigtigt, at du tjekker, at billetten er udstedt til din skole. Hvis vedkommende ikke har billet, kan det være en optimistisk forælder, der håbede på, at det gik. Ved sådanne problemer kontaktes DBU.
Du må og kan ikke tage deltagere ind på fodboldskolen, når den er udsolgt.

Gruppeskift? Der vil altid være enkelte deltagere, der er kede af den gruppe, de er kommet i. Vi modtager hvert år en del henvendelser fra forældre, der vil sikre sig, at deres barn kommer i gruppe med nogle bestemte børn. Du har som skoleleder mulighed for at ændre i gruppeinddelingen, og i den forbindelse beder vi dig udvise god dømmekraft og efterkomme deltagernes ønsker, hvis det er muligt.
Det skal dog understreges, at det ikke er meningen, at større grupper på 5-6 deltagere, som kender hinanden fra samme klub/hold, skal i samme gruppe. 

Uanset hvilke ændringer, du foretager dig i sammensætningen af dine grupper, så er det vigtigt, at disse ændringer også bliver foretaget på de gruppelister, som danner grundlag for fotograferingen af deltagerne på jeres fodboldskole.
Cirkulér rundt mellem grupperne i løbet af formiddagen for at høre om alt er vel, eller der evt. er problemer.

Kl. 11.30: Frokost.

Kl. 14.45: Hjælp trænerne med at få tingene pakket ned til næste dag.

Kl. 14.55 - 15.00: ’Tak for i dag’ tale til deltagerne (kun tiltænkt 1. dag, men kan gennemføres hver dag).

Sørg for at trænerne har lavet en optælling af deres gruppes materialer.

Tirsdag, onsdag og torsdag

Kl. 08.30: Morgenmøde med trænerne

 • Gennemgå din liste med opfølgningspunkter
 • Hør kort hvordan det er gået i hver gruppe – er der ting, de har brug for hjælp til?
 • Fungerer styringen af banefordelingen og materialefordelingen?

Kl. 09.00: Evt. samlet velkomst til deltagerne.

Kl. 11.30: Frokost.

Kl. 14.45: Hjælp trænerne med at få tingene pakket ned til næste dag.

Kl. 15.00: Afrunding/oprydning.

Fredag

Kl. 08.30: Morgenmøde med trænerne

 • Gennemgå din liste med opfølgningspunkter.
 • Sørg for at alle har diplomerne klar.
 • Aftal udlevering af erindringsgaver, fordeling af bolde mm. til alle deltagerne.

Kl. 09.00: Evt. samlet velkomst til deltagerne.

Kl. 11.30: Frokost.

Kl. 14.45: Gå en runde, og se om trænere og spillere har glemt noget.

Kl. 15.00:

 • Hold afskedstale til deltagerne.
 • Hjælp trænerne med at få tingene pakket sammen.
 • Lav slutevaluering med trænerne (arrangørklubben står for en øl eller vand).

Kl. 15 - ?: Afslutning med trænerne og oprydning.

20190807FB K792 2500X500px

EFTER AFVIKLINGSUGEN

Udbetaling af omkostningsgodtgørelse

Udbetaling af løn (omkostningsgodtgørelse) sker automatisk. Det er vigtigt at alle trænere har opdateret deres stamdata med korrekte bankinformationer på MitDBU (mit.dbu.dk). Skoleleder og Trænerleder kan også vælge at opdatere deres bankinformationer i swub.

Man skal forvente, at der kan gå op til 4 uger fra endt afvikling, til overførslen finder sted. 

På MitDBU vil man også kunne se status på udbetalingen af sin godtgørelse.  Man finder ”Lønafvikling” under menupunktet ”DBU Fodboldskole”.

Returvarer

Har I returvarer, som eksempelvis overskydende tøj eller defekte bolde, skal i sende det til DBU umiddelbart efter jeres fodboldskole er afsluttet. I kan få en forudbetalt returlabel, hvis I sender en mail på fodboldskolesupport@dbu.dk med oplysning om fodboldskole og navn.
Returvarer skal sendes til DBU Allé 1, 2605 Brøndby, Att: DBU Fodboldskole.

Afregning

Alle værtsklubber vil efter endt afvikling modtage en kompensation på 150 kr. pr. deltager.

Afregningen til jeres klub bliver foretaget af DBU i ugerne efter afviklingen, og beløbet bliver overført som en kreditnota til jeres klubkonto.

20190807FB K707 2500X500px

Opslagsværk fra a-z

Afbud fra deltagere

Tilmelding til fodboldskolen er bindende. Hvis en deltager ønsker at melde afbud inden fodboldskolestart, skal forældrene kontakte DBU. 

Hvis en deltager melder afbud efter fodboldskolen er startet, kan han/hun få sin fodbold og drikkedunk udleveret ved henvendelse på fodboldskolen. Dette gælder også de deltagere, som evt. slutter tidligere. Diplomet er kun til dem, der har deltaget - uanset hvor mange dage. Er man ikke startet, skal man heller ikke have diplom.

Aktiv indsats mod pædofili

Alle skoleledere, trænerledere, trænere og trænerassistenter på DBU Fodboldskole skal tjekkes for pædofile forhold i Det Centrale Kriminalregister. Således forventer DBU samlet set at kontrollere op mod 3.500 personer. Personer, der ikke accepterer denne sikkerhedsforanstaltning i form af børneattester, kan ikke blive ansat på en DBU Fodboldskole. Det skal understreges, at der kun er tale om domme i pædofile forhold. Alle andre tiltaler/domme vil ikke blive oplyst til DBU.

Formålet med børneattesterne er at sikre børn og forældre den fornødne tryghed omkring deltagelse i DBU Fodboldskole. Det skal være en positiv oplevelse for deltagende børn såvel som trænere og instruktører, så vær derfor opmærksom på din adfærd og fremtoning under fodboldskolen, hvor overdreven opmærksom til enkelte børn skal undgås. I stedet bør knus og kram være situationsbestemt, og altså foregå, når situationer naturligt/spontant lægger op til det.

 

Alkohol

DBU har i forbindelse med afviklingen af sommerens fodboldskoler en klar non-alkohol politik.

Besøgskonsulenter fra DBU

En del fodboldskoler vil få besøg af en repræsentant fra DBU eller lokalunionen/regionen. Det har vist sig at være en god måde for os til at sikre at alt fungerer på den enkelte fodboldskole, ligesom at du og trænerne får direkte mulighed for at evaluere fodboldskolerne generelt.

 

Deltagerlister

Du kan løbende trække nye deltagerlister via SWUB.

Drikkedunke

Du modtager ét stk. til hver deltager, hver træner, og hver trænerassistent. Evt. overskydende flasker kan beholdes.

 

Ekstraordinære tiltag

Laver du ekstraordinære tiltag, som ikke er beskrevet i manualen, byder DBU dem velkomne, men vi har dog ingen mulighed for at finansiere disse aktiviteter, som derfor må stå for klubbens egen regning.
Vi ser desuden gerne at man drøfter evt. ekstraordinære aktiviteter med os, før disse igangsættes, da aktiviteterne trods alt vil blive opfattet som en del af DBU Fodboldskole.
Husk, at tiltagene skal være for børnenes skyld og ikke for at tjene penge, og det skal kraftigt understreges, at man på intet tidspunkt må gå på kompromis med deltagernes sikkerhed.
Det er ikke tilladt at lade børnene bade i svømmehaller, vandlande og ved badestrande under fodboldskoleafviklingen.

 

Evaluering

Da udfyldelsen af evalueringsskemaet sker online, vil linket til spørgeskemaet blive sendt til dig pr. mail i løbet af din fodboldskoleuge.
Det er vigtigt for vores fortsatte udvikling af fodboldskolen, at du deltager i evalueringen.

 

Fodboldskole banner

Der fremsendes sammen med de andre materialer et fodboldskolebanner med vores logo. Banneret skal IKKE benyttes som baggrund ved fotograferingen, men gerne hænge, så det er synligt omkring klubhus og fodboldbaner.

Forsikring

Hvis trænere & skoleledere på en DBU Fodboldskole er årsag til et uheld eller selv kommer til skade, vil DBU som arbejdsgiver kunne pålægges et erstatningsansvar.
Alle trænere & skoleledere på DBU's Fodboldskoler er i deres virke på fodboldskolen dækket ind af en af DIF & DGI tegnet arbejdsskadeforsikring.

Oplysninger om arbejdsskadeforsikringen og forsikringsbetingelserne findes her:
www.idraettensforsikringer.dk

Når skaden er sket, kontaktes DBU med det samme.

Deltagerne er forsikret via deres egen ulykkesforsikring.  

 

Fotografering

Der vil igen i år være fotografering på DBU Fodboldskole. BilledExpressen er også fotopartner på det Svenske Fodboldforbunds 450 årlige fodboldskoler. 

Deltagerne kan jf. den nye persondataforordning, helt framelde sig fotografering. Dette betyder at der kan være enkelte børn i nogle grupper, som IKKE skal medvirke på hverken holdfoto eller individuelle fotos.

 

Gruppeinddeling

Du kan selv rette gruppeinddelingen i SWUB. Vi anbefaler, at du gemmer din ”nye” gruppeinddeling i en Excel eller Word fil på din computer.

Vi beder dig tilstræbe, at alle deltagerne får en god oplevelse på fodboldskolen. Vi ser gerne at trænerne ikke nødvendigvis får de spillere, som de træner til dagligt, så fodboldskolen adskiller sig fra hverdagens træning.

Hvis du har eftertilmeldte deltagere, er disse ikke placeret i en gruppe, og du skal derfor selv sørge for den sidste inddeling.

Det er vigtigt at understrege, at det er dine gruppelister, med dine rettelser, der er gældende på fodboldskolen.

Husk at opdatere dine gruppelister, inden du kopierer dem, så det er de korrekte gruppelister du udleverer til hver træner mandag morgen!. Hvis en deltager ændrer oplysninger, ændrer gruppeinddelingen sig, fordi denne er delt op på baggrund af fødselsdato.

Der er ofte ændringer efter mandag morgen. Når du har fået disse ændringer og opdateringer rettet ind i dine lister, skal du lave en kopi af de endelige gruppelister, så du kan udlevere dem til fotografen. HUSK at vi retter i gruppelisterne til og med onsdagen før jeres afvikling.

 

Lønafregning

Udbetaling af løn (omkostningsgodtgørelse) sker automatisk. Det er vigtigt at alle trænere har opdateret deres stamdata med korrekte bankinformationer på MitDBU (mit.dbu.dk). Skoleleder og Trænerleder kan også vælge at opdatere deres bankinformationer i swub.

Man skal forvente, at der kan gå op til 4 uger fra endt afvikling, til overførslen finder sted. 

På MitDBU vil man også kunne se status på udbetalingen af sin godtgørelse.  Man finder ”lønafvikling” under menupunktet ”DBU Fodboldskole”.

Piger på DBU Fodboldskole

Der er rigtig mange piger på fodboldskolerne, hvilket er rigtig positivt. Det kan være en god ide, at du gruppeinddeler pigerne i én gruppe. Ved store aldersforskelle kan det dog være en ide, at pigerne ikke er i samme gruppe, men i stedet i grupper med drengene. SWUB foretager automatisk gruppeinddeling, hvor pigerne indgår i gruppeinddeling ud fra fødselsdato. Sørg endelig for at der ikke forekommer grupper med kun én pige.

 

 

Skadesbehandling

Med vareleveringen følger det mest basale til førstehjælp. Du afgør om du, din trænerleder eller måske en af trænerne, er mest kompetent til akut førstehjælp, hvis uheldet er ude. Hav for en sikkerheds skyld altid ekstra isposer i fryseren - fine ærter, brun sæbe og isterninger kan også bruges som alternativer. 

Indholdet er møntet på akut opståede skader. Det er således ikke meningen, at I eksempelvis skal bruge tape til at binde en lettere forstuvning op dag efter dag. Det er også meget bevidst, at vi ikke vedlægger medicin. Ved syge deltagere skal du kontakte deres forældre.

 

Trænerafbud/udeblivelser

Vi kan desværre aldrig helt undgå afbud eller udeblivelser fra trænere. Tag derfor gerne kontakt til trænerne op til selve afviklingsugen, da det trods alt er bedre at få at vide at en træner ikke har tænkt sig at møde op, end at stå mandag morgen og mangle vedkommende. 

Vi kan ikke sikre os mod sygdom og uheldige omstændigheder, derfor er det vigtigt, at du som skoleleder ved, hvilke muligheder du har ved akut eller vedvarende trænermangel. Her er et par mulige scenarier:

En træner møder ikke op mandag morgen eller en af de efterfølgende dage
Løsning: Kontakt DBU. Imens kan trænerassistenten, trænerlederen eller en helt tredje kortsigtet hjælpe. Alle arbejder på at løse problemet og finde en ny træner.

Træneren er syg tirsdag morgen
Løsning: Reserven eller trænerlederen overtager hele ugen, og den sygdomsramte udgår.

Træneren bliver syg i ugens løb
Løsning: En reserve eller trænerlederen tager gruppen i den syges fravær. Ovenstående kræver selvfølgelig, at du som skoleleder har en lokal reserve parat, som hurtigt kan træde til, hvilket vi naturligvis opfordrer til.

Det er således en rigtig god idé at forsøge at gardere sig med en eller to ”reservetrænere”. Det kunne være personer, som ikke umiddelbart har meldt sig som trænere, men som efter din vurdering kan klare opgaven.

Trænerhæfte

Trænerhæftet hjælper dig med at sætte retningen for den daglige træning på DBU Fodboldskole 2019 og kan hentes her

 

I trænerhæftet finder du bl.a. et komplet ugeprogram med øvelser til alle fem dage samt de vigtigste værktøjer til børne- og ungdomstræneren.

 

I år har vi krydret trænerhæftet med hele fem nye moduler. Her kan du bl.a. se frem til at træne spillerne på samme måde, som landstrænerne Åge Hareide og Lars Søndergaard træner henholdsvis Herre- og Kvindelandsholdet. 

Trænerliste

Du kan løbende i SWUB se, hvilke trænere, der er påsat din skole, samt finde deres kontaktoplysninger.

 

Trænermangel på efterfølgende skoler

Henvis trænere, der ønsker at fortsætte deres arbejde på fodboldskolen i de efterfølgende uger, til fodboldskole.dbu.dk da hjemmesiden dagligt, op til afviklingsugerne, opdateres med de skoler, der mangler trænere. 

Trænerassistenter

Trænerassistentordningen på DBU Fodboldskole er blevet en stor succes og roses af både skoleledere, trænerledere, trænere, og deltagere.

Trænerassistenterne får 500 kr. for deres indsats og modtager herudover samme trænertøjpakke som trænerne og ledere. De får også et diplom som bevis for, at de har deltaget som trænerassistenter på DBU Fodboldskole.

Som det er lige nu, så skal skolelederen rekruttere trænerassistenterne og selv taste dem manuelt i SWUB. Vi arbejder dog på en IT løsning, hvor trænerassistenter tilmelder sig, og ønsker trænerassistentjobs, på samme måde som trænere gør, via mitdbu.dk.

Weekendvagt

Alle henvendelser vedr. materialelevering, tøjpakker, eftersalg. afbud fra deltagere o.l., beder vi jer om at sende pr. mail. til fodboldskolesupport@dbu.dk hvorefter vi vil tage os af dem straks mandag morgen.

Alle skole- og trænerledere modtager i ugen op til afvikling et telefonnummer, som DBU Fodboldskole-administration kan kontaktes på i weekenden. Ved henvendelser om sidste øjebliks trænerafbud bedes I ringe på weekendnummeret, hvor I vil blive mødt af en telefonsvarer, der beder jer lægge en besked med fodboldskolenummer, navn, telefonnummer, og hvad henvendelsen drejer sig om. Herefter vil vi snarest kontakte jer for at forsøge at lægge en plan.

Har du spørgsmål omkring fodboldskolen, så skriv en mail til fodboldskolesupport@dbu.dk eller ring på tlf. 43 26 54 00.